I femton år har jag arbetat som arkitekt med rummet i centrum. Jag har ägnat mig åt frågor som rör rummens inbördes kopplingar till varandra men också åt den viktiga frågan om hur olika rum påverkar oss människor i de miljöer vi skapar och lämnar efter oss. Teknik kommer och går, liksom frågorna på dagens agenda. När tidsanda och trender förändras är det det fysiska rummet som består.

 

Jag vill visa dig lösningar som är oväntade men självklara. Jag vill skapa rum och byggnader som är begripliga i sitt sammanhang, som speglar vår samtid men som också kan uppskattas och fyllas med liv i ett längre perspektiv. Jag vill vara nyfiken och lyhörd. Jag vill bjuda in dig till en process där vi arbetar parallellt med en rad olika frågeställningar för att hitta den mest hållbara lösningen. Det är allvar, men också en lek.

Som arkitekt drivs jag av viljan att kartlägga och förstå. Förstå ljus, rytm och rörelsemönster; konstruktion, funktion och teknik, och hur detta tillsammans inverkar på våra liv. Jag drivs av kärleken till olika material, till naturen och till staden. Jag drivs av utmaningen i att gestalta med utgångspunkt i dina behov och drömmar men också i den unika platsens specifika karaktär och begränsningar. Tyngdpunkten i mitt uppdrag vilar på förmågan att sammanfoga dessa paralleller till en välfungerande och vacker helhet.

Jag tror på skissen som utgångspunkt i all kommunikation eftersom den bjuder in till ömsesidig reflektion och öppnar upp för nya och ibland oväntade infallsvinklar. Parallellt med skissen arbetar jag med den teknik som bäst lämpar sig för att fullfölja varje enskilt projekt. Jag tror på min förmåga och på min kreativitet men också på din. Och det är i din vision vårt samarbete börjar. Min övertygelse är att den går att förverkliga, hur stor eller liten den än är.

Parallell

Substantiv:
en av de linjer som är parallella med en given linje

Verb:
konstruera något som löper parallellt med något annat, givet löpa parallellt med kunna liknas vid en annan händelse; vara analog med dra en parallell med en annan, liknande, händelse
 

BAKGRUND

Sedan 2005 har jag arbetat som arkitekt, både som anställd och som delägare i eget företag. Växjö är min hemstad och det är här och i södra Sverige jag hittills haft mina uppdrag. Under årens lopp har jag haft förmånen att få hjälpa ett flertal familjer med allt ifrån nybyggnation till mindre om- och tillbyggnader.  Jag har arbetat för kommun och landsting med stora bostadsprojekt och offentliga uppdrag som skolor, tandvårdskliniker och vårdinrättningar samt med kontorsbyggnader för företag inom näringslivet. 

Jag är utbildad husarkitekt på Lunds Tekniska Högskola och har även studerat kulturgeografi på LNU- Linnéuniversitetet i Växjö. Sedan maj 2019 driver jag arkitektverksamhet i eget namn – Anna Lindahl Arkitektur AB. 

 
 
 
AL_gif_v1.gif